torsdag 17 mars 2011

Sonay: Om Japan och andra katastrofer

Det känns som att vi borde skriva något i bloggen om läget i Japan. Men jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska skriva. Det finns väldigt mycket information på nyheterna redan och det uppdateras hela tiden. Men ni undrar kanske vad FN gör för att hjälpa Japan? FN har skickat en undersökningsgrupp till Japan för att bedöma om och vad för sorts hjälp landet kan behöva. Myndigheterna i Japan håller Internationella atomenergiorganet IAEA underrättat om läget i kärnkraftverket Fukushima. Mer än så kan man nog inte göra just nu. Japan måste först be om hjälp och det har dom inte gjort än.

Det som är skrämmande är att inte ens ett stabilt land som Japan går säker och att inget land egentligen kan skydda sig helt från naturkatastrofer. Och något som är ännu mer skrämmande är vad som hade kunnat hända om det som hände Japan hade hänt i ett annat fattigare land. Jordbävningen i Haiti hade säkert inte blivit lika katastrofal om den hade skett i Japan. Översvämningarna i Pakistan hade kanske inte lett till lika stor förödelse om det hade skett i låt oss säga Sverige. Eller hade det? För stormen Katrina ledde ju verkligen till massor av förödelse i USA. Så vem går säker egentligen?

Det känns som att det är en himla massa elände runt om i världen hela tiden. Förutom alla naturkatastrofer undrar man t.ex. om folk blir fattigare, om fler sjukdomar sprider sig och om allt färre barn går i skolan. Går vi mot sämre tider eller blir världen bättre?

Vad tror du?  


Mer information om de rätta svaren hittar du i kommentarsfältet under det här inlägget.

1 kommentar:

 1. Sonay17.3.11

  456 miljoner människor i Indien försöker överleva på omrking 10 kronor om dagen. I hela Afrika är siffran 390 miljoner.

  Den uppskattade förväntade livslängden i världen är 68 år. I utvecklingsländerna är det 65 år. I Afrika söder om Sahara är den förväntade livslängden bara 51,5 år.

  Turkiet har dubbel så hög barnadödlighet som Malaysia.

  88 procent av barnen i utvecklingsländerna är inskrivna i grundskolan. Ett av millenniemålen är att alla barn ska gå i skolan 2015.

  Den extrema fattigdomen har minskat till 25 procent från 42 procent 1990. Ett av milleniemålen är att minska fattigdomen med hälften till 2015, så att "bara" 21 procent av världens befolkning räknas som extremt fattig.

  SvaraRadera