fredag 6 maj 2011

Sofia: FN-förbundet sponsrar två medlemmars anmälningsavgifter till MR-kurs

FN-förbundet sponsrar 2 medlemmars anmälningsavgift till WFUNA:s MR-utbildning i Genéve i sommar. Läs mer här: http://www.fn.se/ung/hant-och-sant/utbildning-om-manskliga-rattigheter/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar