onsdag 28 november 2012

SweMUN: Utskottsförhandlingar

Alla resolutionsutkast är inlämnade, rättade, och upptryckta. Nu delar delegationerna upp sig i tre olika utskott för att förhandla vidare om de resolutionsutkast som finns. Varje resolution avhandlas enskilt och röstas sedan antingen igenom eller avslås. På sina håll är debatten mycket intensiv, men det är samtidigt viktigt att vidhålla den diplomatiska etiketten. De resolutioner som röstas igenom idag kommer att behandlas i morgondagens generalförsamling.

 I utskottet för kultur och religion talar den högt ärade delegaten från Israel för sin resolution angående rätten till religionsfrihet. Bredvid talarstolen står de andra länder som önskar tala för resolutionen.

 I utskottet för människovärdet diskuteras dödsstraffet, och den högt ärade delegaten från Kuba...

 ...debatterar intensivt med den högt ärade delegaten från USA.
 
Delegaterna i utskottet för mänsklig säkerhet förbereder sig för att återuppta förhandlingarna efter en välbehövlig lunchrast.
 
(Gästbloggar från SweMUN gör FN-förbundets medarbetare på plats i Kristianstad.)
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar