Bli medlem

Gör som oss, bli medlem i Svenska FN-förbundet!

Ungdomar upp till 26 år betalar 100 kronor per år.
Med autogiro betalar du 9 kr i månaden.


Vill du betala med kort? http://www.fn.se/bidrag/step1.asp 


Som medlem i Svenska FN-förbundet kan du:
  • Följa arbetet i FN-förbundet genom vår medlemstidning Världshorisont. Tidningen skickas hem till våra medlemmar fyra gånger per år.
  • Delta i kurser, rollspel och seminarier om FN.
  • Välja att bli aktiv inom din lokala FN-förening.
  • Delta i våra kampanjer Röj-en-mina och Skolmat blir kunskap och medverka till att världen röjs från minor och fler skolbarn får mat.
  • Vara med och granska hur Sverige lever upp till sina åtaganden gentemot FN.
  • Träffa andra engagerade ungdomar genom vår ungdomsverksamhet (för personer 16-26 år)
Som medlem får du:

  • En FN-pin som du kan bära för att visa ditt stöd.
  • Förmånliga medlemspriser på produkter i Svenska FN-förbundets sortiment